Thành công bắt đầu từ sự cố gắng

Why Kids Hate Math

They’re teaching it wrong.

And I don’t just mean teaching the concepts incorrectly (although they do plenty of that), I mean their teaching priorities are completely backwards. Set Theory is really fun. Basic Set Theory can be taught to someone without them needing to know how to add or subtract. We teach kids Venn Diagrams but never teach them all the fun operators that go with them? Why not? You say they won’t understand? Bullshit. If we can teach third graders binary, we can teach them set theory. We take forever to get around to teaching algebra to kids, because its considered difficult. If something is a difficult conceptual leap, then you don’t want to delay it, you want to introduce the concepts as early as possible. I say start teaching kids algebra once they know basic arithmetic. They don’t need to know how to do crazy weird stuff like x * x = x² (they don’t even know what ² means), but you can still introduce them to the idea of representing an unknown value with x. Then you can teach them exponentiation and logs and all those other operators first in the context of numbers, and then in the context of unknown variables. Then algebra isn’t some scary thing that makes all those people who don’t understand math give up, its something you simply grow up with.

In a similar manner, what the hell is with all those trig identities? Nobody memorizes those things! You memorize like, 2 or 3 of them, and almost only ever use sin² + cos² = 1. In a similar fashion, nobody ever uses integral trig identities because if you are using them you should have converted your coordinate system to polar coordinates, and if you can’t do that then you can just look them up for crying out loud. Factoring and completing the square can be useful, but forcing students to do these problems over and over when they almost never actually show up in anything other than spoon-fed equations is insane.

Partial Fractions, on the other hand, are awesome and fun and why on earth are they only taught in intermediate calculus?! Kids are ALWAYS trying to pull apart fractions like that, and we always tell them to not do it – why not just teach them the right way to do it? By the time they finally got around to teaching me partial fractions, I was thinking that it would be some horrifically difficult, painful, complex process. It isn’t. You just have to follow a few rules and then 0 out some functions. How can that possibly be harder than learning the concept of differentiation? And its useful too!

Lets say we want to teach someone basic calculus. How much do they need to know? They need to know addition, subtraction, division, multiplication, fractions, exponentiation, roots, algebra, limits, and derivatives. You could teach someone calculus without them knowing what sine and cosine even are. You could probably argue that, with proper teaching, calculus would be about as hard, or maybe a little harder, than trigonometry. Trigonometry, by the way, has an inordinate amount of time spent on it. Just tell kids how right triangles work, sine/cosine/tangent, SOHCAHTOA, a few identities, and you’re good. You don’t need to know scalene and isosceles triangles. Why do we even have special names for them? Who gives a shit if a triangle has sides of the same length? Either its a right triangle and its useful or its not a right triangle and you have to do some crazy sin law shit that usually means your algorithm is just wrong and so the only time you ever actually need to use it you can just look up the formula because it is a obtuse edge case that almost never comes up.

Think about that. We’re grading kids by asking them to solve edge cases that never come up in reality and grading how well they are in math based off of that. And then we’re confused when they complain about math having no practical application? Well duh. The sheer amount of time spent on useless topics is staggering. Calculus should be taught to high school freshman. Differential equations and complex analysis go to the seniors, and by the time you get into college you’re looking at combinatorics and vector analysis, not basic calculus.

I have already seen some heavily flawed arguments against this. Some people say that people aren’t interested in math, so this will never work. Since I’m saying that teaching kids advanced concepts early on will make them interested in math, this is a circular argument and invalid. Other people claim that the kids will never understand because of some bullshit about needing logical constructs, which just doesn’t make sense because you should still introduce the concepts. Introducing a concept early on and having the student be confused about it is a good thing because it means they’ll try to work it out over time. The more time you give them, the more likely it will click. Besides, most students aren’t understanding algebra with the current system anyway, so I fail to see the point of that argument. It’s not working now so don’t try to change it or you’ll make it worse? That’s just pathetic.

TL;DR: Stop teaching kids stupid, pointless math they won’t need and maybe they won’t rightfully conclude that what they are being taught is useless.

Advertisements

Comments on: "Why Kids Hate Math" (2)

 1. Bài này dài vô tận! Cơ bản dịch thế này: (có ai văn hay chữ tốt biên tập lại giúp nhé! *__*)

  Họ không dạy sai. Và ý tôi không phải tất cả phương pháp giảng dạy đều sai.( Mặc dù họ làm rất nhiều điều đó) và ý tôi là các phương pháp giảng dạy đó đang đi ngược lại. Xét lí thuyết thật sự rất vui. Xét lý thuyết cơ bản có thể giảng dạy cho những ngừơi thật sự không cần biết thế nào là cộng trừ. Chúng tôi dạy những đứa trẻ Venn diagrams nhưng không bao giờ dạy chúng tất cả toán từ thường đi với nó. Tại sao vậy? Bạn sẽ nói nó không hiểu? Bullshit? Nếu tachúng ta dạy lớp 3 về toán nhị phân, chúng ta có thể học sinh set lý thuyết. Chúng tôi mãi mãi để có được xung quanh để giảng dạy cho đại đa số trẻ em bởi vì nó được xem là khó khăn. Nếu một thứ gì đó khó khăn trong khái niệm nhảy vọt, vì vậy bạn sẽ không bao giờ trì hoãn nó, bạn sẽ muốn giới thiệu phương pháp đó càng sớm càng tốt. Tôi sẽ dạy đứa trẻ đại số ngay lập tức khi chúng biết số học. Họ không cần biết làm thế nào lại ra những công thức phức tạp vậy …..( họ không biết mũ 2 có nghĩa là gì) nhưng bạn vẫn có thể dạy cho trẻ bằng các ý tưởng trình bày với những giá trị ẩn là X. Sau đó, bạn có thể dạy cho họ lũy thừa và các bản ghi và tất cả những người khác sự lần đầu tiên trong bối cảnh của các con số, và sau đó trong bối cảnh của các biến không rõ. Sau đó đại số không phải là một số điều đáng sợ mà làm cho tất cả những người không hiểu toán bỏ, của nó một cái gì đó bạn chỉ đơn giản là lớn lên với nó.
  Một cách tương tự, các địa ngục là gì với tất cả những danh tính trang điểm? Không ai nhó những điều đó! Bạn nhớ như , 2 hoặc 3 của họ, và hầu như họ chưa có bao giờ sử dụng sin² + cos² = 1. Một cách tương tự, không ai bao giờ sử dụng tích phân trang điểm danh hàng tính bởi vì nếu bạn đang sử dụng chúng bạn nên đã chuyển đổi hệ thống toạ độ của bạn đến tọa độ cực, và nếu bạn không thể làm điều đó sau đó bạn chỉ có thể xem xét chúng cho khóc thành tiếng. Bao thanh toán và hoàn thành các hình vuông có thể hữu ích, nhưng phương trình buộc học sinh phải làm những vấn đề này và hơn thế nữa khi mà họ hầu như không bao giờ thực sự thấy bất cứ điều gì khác hơn là điên.
  Một phần phân số, mặt khác, rất tuyệt vời và vui vẻ và tại sao trên trái đất họ chỉ dạy trong tính toán trung gian?! Trẻ em là luôn luôn cố gắng để kéo ra phân số như thế, và chúng tôi luôn luôn nói với họ để không làm điều đó-tại sao không chỉ dạy cho họ đúng cách để làm điều đó?Khi họ cuối cùng đã nhận xung quanh để giảng dạy cho tôi một phần phân số, tôi nghĩ rằng nó sẽ là một số quá trình khó khăn, đau đớn, phức tạp.

  Nó không phải như vậy. Bạn chỉ cần phải làm theo một vài quy tắc và sau đó 0 trong một số chức năng.Làm thế nào mà có thể khó hơn việc học các khái niệm về sự khác biệt? Và hữu ích của nó !
  Cho phép nói, chúng tôi muốn dạy cho ai đó tính toán cơ bản. Bao nhiêu họ cần phải biết? Họ cần phải biết bổ sung, trừ, chia, phép nhân, phân số, lũy thừa, rễ, đại số, giới hạn, và dẫn xuất. Bạn có thể dạy cho ai đó giải tích mà không có họ biết những gì sine và cosine thậm chí. Bạn có lẽ có thể tranh luận rằng, với thích hợp giảng dạy, giải tích sẽ về là khó khăn, hoặc có thể một chút khó khăn hơn, so với lượng giác. Lượng giác, bằng cách này, có một số tiền không điều độ thời gian chi cho nó. Chỉ cho trẻ em như thế nào công việc phải hình tam giác, Sin côsin, tang , SOHCAHTOA, một vài danh tính và bạn đang tốt. Bạn không cần phải biết cân và cân hình tam giác. Tại sao chúng tôi thậm chí có tên đặc biệt cho họ? Ai cho một tên nếu một tam giác có mặt của chiều dài tương tự? Hoặc là nó một tam giác bên phải và hữu ích của nó hay của nó không phải một tam giác bên phải và bạn phải làm một số điền sin. Luật shit rằng thường có nghĩa là thuật toán của bạn là chỉ là sai và vì vậy thời gian chỉ có bạn đã bao giờ thực sự cần phải sử dụng nó bạn có thể chỉ cần tra công thức bởi vì nó là một u mê cạnh trường hợp mà hầu như không bao giờ đi lên.

  Hãy suy nghĩ về điều đó. Chúng tôi đang chấm điểm trẻ em bằng cách yêu cầu họ để giải quyết trường hợp cạnh mà không bao giờ đi lên trong thực tế và chấm điểm như thế nào họ đang có trong toán dựa tắt của đó. Và sau đó chúng tôi bối rối khi họ khiếu nại về toán học có không có ứng dụng thực tế? Vâng duh. Số lượng tuyệt của thời gian dành về chủ đề này vô dụng là kinh ngạc. Phép tính cần được dạy để trung học freshman. Phương trình vi phân và giải tích phức vào những người cao niên, và khi bạn nhận được vào trường cao đẳng bạn đang tìm kiếm tại phân tích toán học tổ hợp và véc tơ, tính toán cơ bản không.
  Tôi đã nhìn thấy một số đối số thiếu sót rất nhiều đối với điều này. Một số người nói rằng mọi người không quan tâm đến toán học, do đó, điều này sẽ không bao giờ làm việc. Kể từ khi tôi nói rằng giảng dạy trẻ em nâng cao khái niệm rất sớm sẽ làm cho họ quan tâm đến toán học, đây là một đối số tròn và hợp thức. Những người khác cho rằng những trẻ em sẽ không bao giờ hiểu vì của một số bullshit về cần cấu trúc hợp lý, mà chỉ cần không có ý nghĩa bởi vì bạn vẫn nên giới thiệu các khái niệm. Giới thiệu một khái niệm rất sớm và có học sinh bị nhầm lẫn về nó là một điều tốt vì nó có nghĩa là họ sẽ cố gắng để làm việc nó ra theo thời gian. Nhiều thời gian bạn cung cấp cho họ, càng có nhiều khả năng nó sẽ nhấn. Bên cạnh đó, hầu hết học sinh không hiểu biết đại số với hệ thống hiện tại, vì vậy tôi không nhìn thấy điểm của các đối số đó. Nó không làm việc bây giờ, do đó, không nên cố gắng thay đổi nó hoặc bạn sẽ làm cho nó tồi tệ hơn? Đó là chỉ cần pathetic.
  TL; DR: Ngừng giảng dạy trẻ em ngu ngốc, vô nghĩa toán họ sẽ không cần và có lẽ họ rightfully sẽ không kết luận rằng những gì họ đang được dạy là vô ích.

 2. […] Why Kids Hate Math (vuotkho.wordpress.com) […]

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: